IN DEN BEGINNE

Paul Koning stapt de kapel binnen en ziet dat het niet goed is. “Deze ruimte vormt het hart van jullie gemeenschap, maar het is woest en ledig”. Hij biedt aan om ons hart te verbeelden.

Het overkoepelende thema wordt geboren: ‘Gemeenschap als nieuwe schepping’, met drie spanningsvelden: het oervlak van licht en donker; eenheid en verscheidenheid; visioen en werkelijkheid.

Licht en donker, elk mens draagt het in zich. Om ons heen is het licht en donker. Door het donker ervaren we de kracht van het licht.

Eenheid en verscheidenheid, we zijn alleen en willen ons gekend weten door de ander. Elkaar aanvullend, elk met zijn eigen unieke talenten.

Visioen en werkelijkheid, met idealen in contact blijven. Het goede leven nastreven. Hier en nu.

Tussen het beginmysterie - wat was er voordat wij er waren – en het eindmysterie - wat zal er zijn als wij er niet meer zijn - ligt de weg van de mens. Het is een verhaal van alle tijden. Het verhaal van elk mens.

Op 5 april 1997 ontvingen we in grote dank Paul Konings verbeelding van de ‘gemeenschap als nieuwe schepping’.